ถาม-ตอบ เรื่องจุลินทรีย์ - ไบโอทรีท พลัส
header

Biotreat Plus

การย่อยสลายของเสีย หากตะกอนหนาแน่น และมีของเสียไหลเข้ามาตลอดเวลา ควรใส่เชื้อเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

การใส่เชื้อในบ่อเติมอากาศ ควรปรับค่า PH ให้อยู่ในช่วง 6.5-8.5 ให้มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 1-2 mL/L.

Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?

ถาม-ตอบ เรื่องจุลินทรีย์
(1 viewing) (1) Guest
Go to bottom Page: 1
Threads in Forum : ถาม-ตอบ เรื่องจุลินทรีย์
Replies   Topics Last Post
0Replies emo
Posted 8 Years, 3 Months ago by LalitaV Views: 4668
Last Post by LalitaV
8 Years, 3 Months ago
Go to top Page: 1