ขั้นตอนการใช้จุลินทรีย์ - ไบโอทรีท พลัส
header

Biotreat Plus

การย่อยสลายของเสีย หากตะกอนหนาแน่น และมีของเสียไหลเข้ามาตลอดเวลา ควรใส่เชื้อเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

การใส่เชื้อในบ่อเติมอากาศ ควรปรับค่า PH ให้อยู่ในช่วง 6.5-8.5 ให้มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 1-2 mL/L.

Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?

ขั้นตอนการใช้จุลินทรีย์
(1 viewing) (1) Guest
สามารถสอบถาม หรือร่วมแบ่งปันสูตรการใช้งานจุลินทรีย์ ประยุกต์กับงานต่าง ๆ คะ
Go to bottom

There are no posts in this forum.

Go to top