ไบโอทรีท-พลัส
header

Biotreat Plus

การย่อยสลายของเสีย หากตะกอนหนาแน่น และมีของเสียไหลเข้ามาตลอดเวลา ควรใส่เชื้อเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

การใส่เชื้อในบ่อเติมอากาศ ควรปรับค่า PH ให้อยู่ในช่วง 6.5-8.5 ให้มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 1-2 mL/L.

ไบโอทรีท-พลัส

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ สำหรับบำบัดน้ำเสีย (ชนิดผงหมักแห้ง)

 

  • เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดผงหมักแห้ง ประกอบด้วยแบคทีเรียและยีสต์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลาย ของเสีย บำบัดน้ำเสีย ลดค่า B.O.D. ค่า Oil and Grease และขจัดกลิ่นเหม็นเน่าได้อย่างรวดเร็ว
  • เป็นเชื้อประเภท Facultative Bacteria จึงใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ ทั้งในบ่อเติมอากาศ และไม่มีอากาศ

 

ไบโอทรีท-พลัส ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา

  • กลิ่นเหม็นเน่าจากของเสีย บ่อบำบัดเหม็น กองขยะเน่าเหม็น

  • ปัญหาส้วมเต็ม บ่อดักไขมันอัดแน่น ท่อน้ำทิ้งอุดตัน

  • บำบัดน้ำเสีย ลดค่า B.O.D. ค่า Oil and Grease

  • เป็นเชื้อเริ่มต้น (Start up) เพิ่มเชื้อในบ่อเติมอากาศ เร่งสร้าง Floc หรือตะกอนเร่ง (Sludge) 

 ไบโอทรีท-พลัส , จุลินทรีย์ , จุลินทรีย์ชีวภาพ ,บำบัดนำเสีย

ไบโอทรีท-พลัส กับการใช้บำบัดน้ำเสีย

ใช้กับระบบบำบัดของโรงอาหาร
อาคารสำนักงาน

ใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ
ของโรงงานอุตสาหกรรม

ไบโอทรีท-พลัส , จุลินทรีย์ , จุลินทรีย์ชีวภาพ ,บำบัดนำเสีย

แก้ไขบ่อดักไขมันอัดแน่น มีกลิ่นเหม็น ลดค่า B.O.D. ลดค่า Oil and Grease (ใช้เชื้อผง 1 กก. ต่อบ่อ 1-2 ลบ.เมตร)

 

 

ไบโอทรีท-พลัส , จุลินทรีย์ , จุลินทรีย์ชีวภาพ ,บำบัดนำเสีย

 

ลดปัญหาไขมันที่หลุดไหลเข้าไปในระบบบำบัด ลดค่า B.O.D. ลดค่า Oil and Grease ก่อนส่งเข้าระบบบำบัด ลดกลิ่นเหม็นของบ่อ (ใช้เชื้อผง 1 กก. ต่อบ่อขนาด 20 ลบ.เมตร)

 

ไบโอทรีท-พลัส , จุลินทรีย์ , จุลินทรีย์ชีวภาพ ,บำบัดนำเสีย

แก้ไขปัญหาส้วมเต็ม มีกลิ่นเหม็น ลดค่า B.O.D. ลดค่า Oil and Grease (ใช้เชื้อผง 1 กก. ต่อบ่อ 1-2 ลบ.เมตร)

 

 

ไบโอทรีท-พลัส , จุลินทรีย์ , จุลินทรีย์ชีวภาพ ,บำบัดนำเสีย

 

บำบัดน้ำเสีย เร่งการย่อยสลาย ลดค่า B.O.D. ลดค่า Oil and Grease (ใช้เชื้อผง 1 กก. ต่อบ่อขนาด 50-100 ลบ.เมตร)

 

ไบโอทรีท-พลัส , จุลินทรีย์ , จุลินทรีย์ชีวภาพ ,บำบัดนำเสีย

แก้ไขท่อน้ำอุดตัน มีกลิ่นเหม็น
(ใช้เชื้อผง 1 กก. ผสมน้ำ 100 ลิตร
เทราดลงตามท่อ)

 

 

ไบโอทรีท-พลัส , จุลินทรีย์ , จุลินทรีย์ชีวภาพ ,บำบัดนำเสีย

 

เป็นเชื้อ Start-Up ระบบบำบัดแบบเติมอากาศ เพิ่มเชื้อสร้างตะกอนเร่ง (Sludge) หรือสร้าง Floc (ใช้เชื้อผง 1 กก. ต่อบ่อขนาด 50-100 ลบ.เมตร)

 

ไบโอทรีท-พลัส , จุลินทรีย์ , จุลินทรีย์ชีวภาพ ,บำบัดนำเสีย

แก้ไขกองขยะเน่าเหม็น (ใช้เชื้อผง 1 กก. ผสมน้ำ 200 ลิตร เทราดให้ทั่วกองขยะ)

 

 


ไบโอทรีท-พลัส , จุลินทรีย์ , จุลินทรีย์ชีวภาพ ,บำบัดนำเสีย
 

จำนวนสมาชิกที่ Online

We have 2 guests online

ข้อแนะนำ


ico_arrow_01 การใช้ขจัดกลิ่นเหม็นเน่า จะบรรเทาลงหลังการใช้ 6-12 ชั่วโมง หากปัญหามีมากให้เทเชื้อซ้ำ

ico_arrow_01 การย่อยสลายของเสีย หากตะกอนหนาแน่น และมีของเสียไหลเข้ามาตลอดเวลา ควรใส่เชื้อเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ico_arrow_01   การใส่เชื้อในบ่อเติมอากาศ ควรปรับค่า PH ให้อยู่ในช่วง 6.5-8.5 ให้มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 1-2 mL/L.

 

จำหน่ายในราคา

ราคาจำหน่าย             250/กก.

จำนวน 50 กก.           240/กก.

จำนวน 100 กก.         220/กก.

บรรจุ 5 กิโลกรัม/ถุง

ส่วนประกอบสำคัญ

เป็นผงหมักแห้งสีเหลืองอ่อนประกอบด้วย

ico_arrow_01pediococcus pentosaceus

ico_arrow_01yeasts cells

picia farinosa

Dekkera bruxellensis